0455327711
C&O Travel
C&O Travel C&O Travel informatie SGR Waarborgfonds
0031-455327711

C&O Travel is lid van SGR Waarborgfonds.

SGR - Stichting Garantiefonds Reisgelden

C&O Travel BV is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl.
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde
reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd
is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de
overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat
en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.