anvr cf sgr

DÉ SPECIALIST IN O.A. DISNEYLAND® PARIS REIZEN EN TICKETS VOOR DE MOOISTE PARKEN!

C&O Travel is lid van het calamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. C&O Travel is lid van het Calamiteitenfonds en betaalt per geboekte reis aan Calamiteitenfonds. Voor meer info bezoekt U de site www.calamiteitenfonds.nl