anvr cf sgr

DÉ SPECIALIST IN O.A. DISNEYLAND® PARIS REIZEN EN TICKETS VOOR DE MOOISTE PARKEN!

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

C&O Travel BV, aangesloten bij kamer van koophandel zuid Limburg 14053350, is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR)

Voor alle reizen op deze website gelden de ANVR-Reisvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. De ANVR hanteert strenge normen voor de kwaliteit van reizen en voor de informatie daarover.
Meer info: www.anvr.nl

Calamiteitenfonds

C&O Travel BV, aangesloten bij kamer van koophandel zuid Limburg 14053350, is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Voor meer info bezoekt u de site www.calamiteitenfonds.nl
www.calamiteitenfonds.nl